Με τη Χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Ξεκινήσαμε με ένα όνειρο. Χάρη στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έναρξη της δραστηριότητάς μας έγινε πραγματικότητα.